Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Σεμινάριο προχωρημένων
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΝΑΛΕ

Εισηγητής: Μαυρέας Δημήτρης - Προπονητής

 Η τεχνική στα φινάλε είναι ένα απ τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται να κατέχει ένας σκακιστής/στρια που ασχολείται με το αγωνιστικό σκάκι. Στο οκτάωρο (8) σεμινάριο θα παρουσιαστούν συνολικά διακόσιες τριάντα εννιά (239) βασικές (τυπικές) θέσεις που η γνώση τους είναι απαραίτητη για τους εξής τέσσερις – βασικούς -λόγους:

1ον Κατά το κρίσιμο σημείο στην διάρκεια της παρτίδας, όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μετάβασης στο φινάλε, θα γνωρίζουμε με ορθότητα και ακρίβεια της συνέπειες της απόφαση μας.

2ον Συνήθως το φινάλε αποτελεί το το τελευταίο στάδιο μιας παρτίδας, με αποτέλεσμα η τεχνική γνώση των τυπικών θέσεων να μας βοηθά να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρόνο.

3ον Στο φινάλε απαιτούνται αποφάσεις με ακρίβεια, καθώς οι επιλογές μας καθορίζουν μονοσήμαντα το αποτέλεσμα της παρτίδας, μιας και δεν υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης από τυχόν λάθος επιλογή. Το φινάλε μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές καταφύγιο προς την ισοπαλία, στην περίπτωση που αντιμετωπίζουμε δυσχέρειες στο μέσον της παρτίδας ή να απλοποίηση τη διαδικασία προς τη νίκη, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα που αποκτήσαμε στο μέσον της παρτίδας, αφαιρώντας ταυτόχρονα  τυχόν πρακτικές τύχες αντίστασης απ τον αντίπαλο.

4ον Η γνώση της τεχνικής (τυπικών θέσεων) του φινάλε βελτιώνει συνολικά την αντίληψη και την κατανόηση μας  για το σκάκι.


Βασική δομή σεμιναρίου:


Ι. ΦΙΝΑΛΕ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ

1.Βασικά φινάλε βαρέων κομματιών

2.Βασικά φινάλε ελαφρών κομματιών

3.Φινάλε βαρέων κομματιών

4.Φινάλε Πύργων και ελαφρών κομματιών


ΙΙ. ΦΙΝΑΛΕ ΠΙΟΝΙΩΝ

5.Βασιλιάς και Πιόνι εναντίον Βασιλιά

6.Βασιλιάς και δύο (2) Πιόνια εναντίον Βασιλιά

7.Βασιλιάς και Πιόνι εναντίον Βασιλιά και Πιόνι

8.Βασιλιάς και δύο (2) Πιόνια εναντίον Βασιλιά και Πιόνι

9.Διάφορα φινάλε Βασιλιάδων και Πιονιών

ΙΙΙ. ΦΙΝΑΛΕ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΟΝΙΩΝ

10.Βαρέα κομμάτια εναντίον Πιονιού/ών

11.Ελαφρά κομμάτια εναντίον Πιονιού

12.Ελαφρό κομμάτι συν Πιόνι

13.Βαρέα κομμάτια

14.Βαρέα κομμάτια: Πύργοι

15.Ελαφρά κομμάτια


Παράδειγμα


Θέση 177: Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία.

Το Φρούριο

 Τα Μαύρα απειλούν 1...Βδ2 ματ. Το 1.Πδ7 δεν βοηθάει γιατί 1...Βζ1 ματ όπως δεν βοηθά το Λευκό και το 1.Πε2 γιατί 1...Βδ4+ και εάν 2.Ργ1 Βη1+ 3.Πε1 ΒxΠ ματ ή 2.Ρε1 Βη1ματ ή 2.Πδ2 ΒxΠ ματ. Με το 1.Ρε1 χάνεται άμεσα ο Πύργος μετά το 1...Βθ4+, ενώ με το 1.Ρε2 Βη4+ 2.Ρζ1 Ρδ2 επίσης σύντομα θα χαθεί ο Λευκός Πύργος. Η άμυνα είναι 1.Πε3+! ΒxΠ πατ και εάν 1...Ρβ2 Πβ3+ και 2.Πδ3 τα Λευκά απέκτησαν ένα αδιαπέραστο φρούριο με αποτέλεσμα την ισοπαλία!

 Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες και οι διακόσιες τριάντα εννέα (239) τυπικές θέσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (.pgn), καθώς και ηλεκτρονική πλατφόρμα (Chessbase Reader 2013). Το σεμινάριο απευθύνεται σε σκακιστές/στριες από 1200 έως 1800 Elo, καθώς και σε προπονητές. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων έξι άτομα (6). Συνολική διάρκεια σεμιναρίου οκτώ (8) ώρες. Κόστος συμμετοχής είκοσι (20) ευρώ. 
Εγγραφές και πληροφορίες: 2310 866410 skakistes@gmail.com 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 19.45 - 21.45
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 19.45 - 21.45
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 19.45 - 21.45
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 19.45 - 21.45