Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

EUROPA LEAGUE
1ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ ΒΑΘ
ΓΥΡΟΣ Α Α Α
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 3 0
1 1 bye 2:5 1-0 3:4 1-0
2 ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ Κ 4 4
2 4 bye 5:3 0-1 1:2 0-1
3ΚΟΚΚΑΛΗΣ Χ 4 4
3 2 bye 3:1 1-0 4:5 1-0
4 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Π 3 1
4 5 bye 1:4
2:3 0-1
5 ΜΠΑΤΣΗ Λ 4 1
5 3 bye 4:2 0-1 5:1 1-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ ΒΑΘ
ΓΥΡΟΣ Α Α Α
1 ΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛ 1 0
1 1 bye 2:5 1-0 3:4
2ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣ 3 3
2 4 bye 5:3
1:2 0-1
3 ΠΟΛΥΖΟΣ 0 0
3 2 bye 3:1
4:5 1/2
4 ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤ 2 0.5
4 5 bye 1:4
2:3
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ 2 0.5
5 3 bye 4:2 0-1 5:1

3ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ ΒΑΘ
ΓΥΡΟΣ Α Α Α
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΙΩ 3 0,5
1 1 bye 2:5 0-1 3:4 1-0
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Θ. 4 1,5
2 4 bye 5:3 0-1 1:2 1/2
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 4 4
3 2 bye 3:1 1-0 4:5 0-1
4 ΜΠΙΑΖΗΣ Γ 4 1
4 5 bye 1:4 0-1 2:3 0-1
5 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Γ 3 2
5 3 bye 4:2 0-1 5:1

4ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ ΒΑΘ
ΓΥΡΟΣ Α Α Α
1 ΠΙΛΙΣΚΙΝ ΣΕΡΓΚΕΙ 3 2
1 1 bye 2:5 1-0 3:4 1-0
2 ΜIΧAΛΑΙΝΑΣ ΕΜ 3 2
2 4 bye 5:3 0-1 1:2
3 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩ 4 3.5
3 2 bye 3:1 1/2 4:5 0-1
4 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΟΡ 4 0
4 5 bye 1:4 1-0 2:3 0-1
5 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. 4 1,5
5 3 bye 4:2 0-1 5:1 1/2

5ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ ΒΑΘ
ΓΥΡΟΣ Α Α Α
1 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΚΤ 1 0
1 1 bye 2:5 1/2 3:4 1-0
2 ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΑP 3 2
2 4 bye 5:3 0-1 1:2
3 ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ 4 3,5
3 2 bye 3:1 1-0 4:5
4 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Γ-Μ 2 0
4 5 bye 1:4
2:3 1/2
5 ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡ 2 0,5
5 3 bye 4:2 0-1 5:1

6ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ ΒΑΘ
ΓΥΡΟΣ Α Α Α
1 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Π. 2 0,5
1 1 bye 2:5 1/2 3:4
2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΡ. 3 1
2 4 bye 5:3 0-1 1:2 1/2
3ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3 3
3 2 bye 3:1 1-0 4:5 0-1
4 ΒΛΑΣΣΗΣ ΜΙΛ 1 0
4 5 bye 1:4
2:3 0-1
5 ΜΑΝΕΝΗΣ ΚΩΝ 3 1,5
5 3 bye 4:2 5:1

7ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ ΒΑΘ
ΓΥΡΟΣ Α Α Α
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.-Ρ 4 3
1 1 bye 2:5 1-0 3:4 1/2
2 ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΧΡ. 4 3.5
2 4 bye 5:3 0-1 1:2 1/2
3 ΚΑΡΑΒΑΛΑΣΗΣ 4 1,5
3 2 bye 3:1 0-1 4:5 0-1
4 ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛ 4 0,5
4 5 bye 1:4 1-0 2:3 1-0
5 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝ 4 1,5
5 3 bye 4:2 1-0 5:1 1/2

8ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ ΒΑΘ
ΓΥΡΟΣ Α Α Α
1 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦ 1 0
1 1 bye 2:5 0-1 3:4
2 ΣΙΕΡΚΕΛΗ ΦΑΝΗ 1 0
2 4 bye 5:3
1:2
3 ΤΣΟΛΑΚΗ 0 0
3 2 bye 3:1
4:5 0-1
4 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α-Θ 1 0
4 5 bye 1:4
2:3
5 ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Π-Μ 3 3
5 3 bye 4:2 5:1 1-0