Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Κληρώσεις για τα τουρνουά του ΣΑΧ-Μικρόπολις

Τα ζευγάρια για τα 4 τουρνουά του ΣΑΧ-Μικρόπολις που ξεκινούν από την Παρασκευή είναι τα ακόλουθα:

1ο Τουρνουά

1 Σταμούδης Χρυσ.(2065) - Τσικρικώνης Παν(2015)
2.Τσιοτρίδης Π.(2024)-Πρεζεράκος Δημ(2042)
3.Γαλόπουλος Νικ(2348).-Βλάσσης Γιώργος(2099)
 To πλήρες πρόγραμμα στο chessresults

2ο Τουρνουά
1.Ζονίδης Πέτρ(1767)-Κουσίδης Βεργής(1832)
2.Καραβαλάσης Στυλ(1557)-Κοσμίδης Κων(1718)
3.Μπετσάκος Κων.(1425)-Τσολάκη Ελένη(1726)
To πλήρες πρόγραμμα στο chessresults
3ο Τουρνουά
1.Βλάσσης Χρ.-Ζονίδης Διογ
2.Γρηγορόγλου Γρ.-Σταμούλη Κων
3.Σταμούλη Ιωάννα-Στεφανίδης Ευγένιος
To πλήρες πρόγραμμα στο chessresults
4o Τουρνουά
1.Θεοδωρίδης Ανδ.-Στεφανίδης Ιωάν.
2.Αδαμίδης Σωτ- Πέρδος Θωμ.
3.Δασκαλάκης Ευαγγ-Παπαδόπουλος Φώτ.
To πλήρες πρόγραμμα στο chessresults