Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Τις καλύτερες ευχές για το 2011

Το πρωτοσέλιδο από το "Ποντίκι" εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο, αυτό που όλοι αισθανόμαστε και θέλουμε...
...και του χρόνου όλοι στα σπίτια σας....